2003

Otwarcie Oddziału Hurtowego Giełda Kwiatowa na terenie Dolnośląskiego Centrum Hurtu Rolno-Spożywczego S.A. przy ul. Giełdowej 12B we Wrocławiu